София, кв. Дървеница, ул. Константин Игнатов 2А, тел: 0888 570 700

kacitaciaКавитацията е природен феномен, свързан с процеса на образуване на кухини във флуиди, когато в резултат на високата им скорост тяхното налягане спадне в съответствие със закона на Бернули.

В основата ѝ седи кумулативният ефект. Ефектът от кавитацията при всички случаи е разрушителен.

Предизвиква ерозия, разрушаване, изкривяване, скъсване или други повреди по въртящата се част на тялото при продължителна работа.

В козметиката:

Кавитация е процес, който се предизвиква чрез ултразвук в течностите на тъканите. Кавитация е метод, който използва нискочестотони вълни, генериращи микро мехурчета. Чрез кавитация, тези мехурчета се спукват поради промените в налягането на мастните клетки в третираните зони и се разрушават. Кавитция превтъща тези мастни клетки в течна субстанция, която се извежда от организма чрез лимфната и отделителната системи. Ултразвуковите вълни на кавитация въздействат през кожата и водят до намалявне обема н мастните тъкани. Ефектът на кавитация прави мастните обрзувания по-меки, отделя ги от другите тъкни и дава възможност обрзувалата се течност лесно да се изхвърли от организма.

Благодарение на кавитация Вие можете да промените формата на Вашето тяло, с кавитация може да намалите обема на целулита, с кавитация може да намалите мастните натрупвания без да причините вреда на тъканите, което дава възможност да се проведе едн напълно безопасна процедура. Чрез кавитация е възможно да се редуцират до 2 см от обема на тялото за една процедура. Максималният курс от процедури с кавитазия е между 8 и 12, в зависимост от количествто мастни натрупвания.  Честотата на извършчане на процедури с кавитация е веднъж на 7 дена. Не могат да се третират повече от две зони с кавитация на веднъж. Продължителността на третирне на една зона с кавитация е не по-малко от 20 мин.

Показания за приложение:

  • Лечение на целулит
  • Намаляване обема на мастна тъкан и оформяне контура на тялото
  • Корекции н дефекти след оперативн липосукция

 

За повече информация се обърнете към нашите квалифицирани професионалисти.